Naše stránky využívají cookies. Dalším prohlížením souhlasíte s jejich využíváním. Více zde

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky EWALDS, s.r.o. provozovatel internetového obchodu www.ewalds.cz

IČO: 47792671

IČ DPH: SK2024113641

Adresa: Matúškovská 1413/17, 92401 Galanta, Slovensko

Oddíl: Sro, Vložka číslo: 34507/T

Bankovní spojení: IBAN: CZ1601 0000 0123 74392 30277

Adresa pro doručování a pro odstoupení od smlouvy, adresa pro uplatnění reklamace, příp. podání stížnosti nebo jiného podnětu: EWALDS s.r.o., Matuškovská 1413/17, 92401 Galanta, Slovensko.

Orgán dozoru a dohledu:

Slovenská obchodní inspekce

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Trnavě pro Trnavský kraj

Pekařská 23, 91701 Trnava, Slovensko

1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností EWALDS, s.r.o., se sídlem Matúškovská 1413/17, 92401 Galanta, Slovensko (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.ewalds.cz

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.ewalds.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, Občanského zákoníku a zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Kupujícím (objednatelem) se rozumí v systému registrovaná osoba, která poslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu www.ewalds.cz, a jejíž koupené zboží nebo věcná plnění neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

1.5 Prodávajícím (provozovatelem) se rozumí společnost EWALDS, s.r.o., se sídlem Matúškovská 1413/17, 92401 Galanta, Slovensko, IČO: 47792671, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 34507/T.

1.6 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího, obsahující údaje o kupujícím (jméno a příjmení, úplná přesná adresa, e-mail, telefonní číslo), předmět plnění, název zboží, množství a jeho cena, místo dodání. V případě, že zboží bude přebírat jiná osoba než kupující, je žádoucí zaslat identifikační údaje této osoby. Objednávky přijímáme také e-mailem na adresu eshop@ewalds.cz kde také uvádějte všechny výše uvedené náležitosti.

2. Ceny 

2.1 Protože jsme i velkoobchod poskytujeme i velkoobchodní ceny po splnění následujících podmínek:

a) Velkoobchodní ceny mohou získat pouze živnostníci, firmy, které naše zboží prodávají konečnému zákazníkovi (květinářství, dárkové prodejny, cateringové služby atd.)

b) Podmínkou pro získání velkoobchodních cen je první nákup nad 7500 Kč bez DPH ve velkoobchodních cenách.

c) Postup pro získání velkoobchodních cen:

          1. Registrace (po registraci firmy jsou ceny maloobchodní, ceny změníme až po schválení)

          2. Pošlete nám email na eshop@ewalds.cz  s popisem způsobu prodeje našeho zboží (květinářství, dárková prodejna, e-shop atd.)

          3. Po obdržení e-mailu vás budeme informovat o změně cen na velkoobchodní.

          4. Velkoobchodní ceny jsou patrné až po přihlášení do e-shopu.

5. Hodnota prvního nákupu musí být nad 7500 Kč bez DPH jinak bude objednávka zrušena nebo budou ceny po dohodě změněny na maloobchodní.

2.2 Bez přihlášení do e-shopu jsou uvedeny ceny pro konečného zákazníka maloobchodní.

2.3 Uvedené ceny jsou v e-shopu s DPH a také bez DPH.

2.4 Ceny poštovného jsou uvedeny v bodě 3 těchto VOP.

2.5 Společnost EWALDS, s.r.o. může kdykoli změnit ceny zveřejněné na www.ewalds.cz. Cena produktů je platná v takové podobě, jako je v době vytvoření objednávky uvedena na webové stránce.

3. Přeprava a dodací lhůta 

3.1 Přepravu zboží zajišťujeme kurýrní společností DPD (Direct parcel distribution)
         
          Doba doručení v České republice jsou 2 pracovní dny ode dne odeslání objednávky.         

          1. V den odeslání objednávky odesílatelem Vám přijde email, ve kterém budete mít možnost změnit den doručení.
         
          2. V den doručení zásilky Vám přijde email s kontaktem na kurýra as možností dohody času nebo adresy doručení.

3.2 Cena dopravy DPD v České republice: 

3.2.1 nepřihlášený uživatel / koncový zákazník / přihlášen koncový zákazník

- při objednávce do 1300 Kč je

         a) poštovné kurýrem DPD 130 Kč

         b) cena dobírky 30 Kč

- při objednávce nad 1300 Kč je

          a) poštovné kurýrem DPD zdarma

          b) cena dobírky 30 Kč

3.2.2 přihlášení velkoobchodní zákazník

- při objednávce do 5000 Kč je

          a) poštovné kurýrem DPD 250 Kč

          b) cena dobírky 30 Kč

- při objednávce nad 5000 Kč je

          a) poštovné kurýrem zdarma 

          b) cena dobírky 30 Kč

Ceny dopravy byly upraveny 24.8.2022

Maximální hodnota objednávky na dobírku nebo pro platbu kartou je 25 000 Kč s DPH. Nad tuto částku je možná pouze platba předem bankovním převodem.

3.3 Standardní dodací lhůta je 2 pracovní dny ode dne odeslání objednávky, v případě prodlení přepravní společnosti neumíme garantovat přesný čas dodání.

3.4 Nadrozměrné zboží

V případě nadrozměrného zboží z kategorie nábytek budeme účtovat přepravu individuálně po dohodě se zákazníkem.

4. Možnost platby za zboží

4.1 Platba v případě osobního odběru v prodejně na adrese Matúškovská cesta 1413/17, 92401 Galanta, Slovensko je možná v hotovosti nebo platební kartou.

4.2 Platba při přepravě kurýrem je možná na dobírku, platební kartou nebo platbou předem převodem na účet. 

5. Reklamace, stížnosti a vrácení zboží - jak postupovat?

5.1 Pokud chcete zboží reklamovat z jakéhokoli důvodu nebo máte zájem o vrácení zboží, pošlete nám vyplněný elektronický reklamační formulář, který je zároveň formulář pro odstoupení od smlouvy.

5.1.1 K vyplnění elektronického formuláře budete potřebovat email, který jste zadávali při vytvoření objednávky a číslo faktury, které naleznete ve Vaší emailové schránce. V případě, že neumíte najít číslo faktury kontaktujte nás na email nebo nám zavolejte

5.1.2 Po vyplnění elektronického formuláře nám pošlete zboží na adresu EWALDS s.r.o., Matúškovská cesta 1413/17, 92401 Galanta, Slovensko

5.2 Nárok na vrácení zboží bez udání důvodu máte do 14 dnů ode dne doručení zboží. V tomto případě hradí přepravní náklady odesílatel (kupující).

5.3 Pro zjištění stavu vaší reklamace nás kontaktujte na čísle 031 / 780 75 68 zvolte 4. možnost.

5.4 Kontakt, stížnosti a alternativní řešení sporů

5.4.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@ewalds.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

5.4.2 Alternativní řešení sporů: případné spory lze řešit i mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat subjekt alternativního řešení sporu, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit online prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme, vzhledem k našim zkušenostem, řešit vzniklou situaci nejdříve s námi.

6. Právo odstoupit od smlouvy ze strany prodávajícího

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v těchto případech:

         a) V případě prvního nákupu nové registrované firmy, jejíž podmínka prvního nákupu je minimální hodnota objednávky nad 7500 Kč bez DPH ve velkoobchodních cenách, je menší než 7500 Kč bez DPH bude objednávka stornována nebo po dohodě budou ceny změněny na velkoobchodní více o cenách ve 2. bodě.

         b) v případě objednávky na dobírku, kterou nebylo možno závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na emaily atd.)

         c) zboží se již vyprodalo nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. Právo odstoupit od smlouvy ze strany kupujícího

7.1 Kupující, který uzavřel smlouvu na dálku, má v souladu s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku), právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

7.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno v elektronické podobě pomocí elektronického formuláře

7.3 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi jeho platby, včetně nákladů na dopravu zboží (s výjimkou zvýšených nákladů, které vyplývají se zákazníkem vybraného způsobu dopravy, jiného než nejlevnějšího běžného způsobu dopravy, dostupného v internetovém obchodě.)

7.4 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další nároky. V případě, že finanční prostředky nelze vrátit stejným způsobem platby, jako použil zákazník, vzhledem k tomu, že prodejce již neposkytuje uvedenou formu platby, prodejce vrátí finanční prostředky způsobem, který bude v co největší míře odpovídat vlastnostem způsobu platby, který použil zákazník . Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě, že má k vrácení finančních prostředků dojít na bankovní účet zákazníka, který uvedl (např. ve formuláři o odstoupení od smlouvy) a v případě neuvedení bankovního účtu ze strany zákazníka, na který má být zaslána platba, prodejce vrátí finanční prostředky na bankovní účet , ze kterého zákazník uhradil platbu v souvislosti s kupní smlouvou, od které odstupuje.

7.5 Zákazník je povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu nebo jej předat osobě určené prodávajícím, ledaže prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Pro zachování lhůty postačí, je-li zboží v uvedené lhůtě odesláno. Zboží lze zaslat na určenou adresu která je uvedena na stránkách internetového obchodu v záložce vrácení a reklamace.

7.6 V případě využití zákonného práva o odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, nese zákazník odpovědnost za snížení hodnoty produktu, které je výsledkem jeho využívání způsobem, který znemožňuje posouzení charakteru, vlastností a fungování produktu.

7.7 Právo na odstoupení od smlouvy náleží zákazníkovi výlučně v případě kompletních, nepoškozených a nepoužívaných produktů, které mají všechny původní štítky a zabezpečující prvky, které byly na produktu umístěny v momentě jeho nabytí zákazníkem nebo jím pověřenou třetí osobou.

7.8 Nárok na úhradu škody, která vznikla na zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započítat oproti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

7.9 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Odpovědnost za vady prodané věci

8.1 Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U použitých věcí neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

8.2 Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

8.3 Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

8.4 Jde-li o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

8.5 U věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

8.6 Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

8.7 Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

8.8 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.9 Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. 

8.10 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.11 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

8.12 Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

8.13 Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo použitá věc má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.14 Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

8.15 Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejpozději v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

8.16 Jde-li o použitou věc, zaniknou práva z odpovědnosti za vady, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí použité věci kupujícím nebo do doby, na které se prodávající a kupující dohodli podle bodu 8.4.

8.17  Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.

8.18 Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

9. Odpovědnost za chyby na stránce www.ewalds.cz

9.1 Společnost EWALDS, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích vlastních nebo odkazovaných webových stránek více zde. Společnost EWALDS, s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.ewalds.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9.2 V případě technický problémů v našem e-shopu nás kontaktujte emailem na adrese eshop@ewalds.cz nebo na tel. čísle 031 /780 75 68, zvolte 2. možnost.

Nezmeškejte akce & slevy